Tài liệu

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Sự riêng tư của bạn là yếu tố quan trọng đối với ProID.vn (gọi tắt là ProID.). Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Người Dùng này (Sau đây gọi tắt là “Chính Sách Bảo Mật”) vì nó là một phần của Điều Khoản Sử Dụng nhằm quản lý việc sử dụng các Dịch vụ của Danh thiếp thông minh Pro ID. Thông Báo Chính Sách Bảo Mật này giải thích:

 • Loại thông tin cá nhân của bạn được ProID xử lý khi bạn sử dụng các Dịch vụ của ProID.
 • Cách thức ProID xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các Dịch vụ của ProID.
 • Mục đích ProID. thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn.
 • Các bên thứ ba mà ProID có thể công bố thông tin cá nhân của bạn.
 • Tính bắt buộc hoặc tự nguyện đối với việc cung cấp thông tin cá nhân và hậu quả khi bạn từ chối cung cấp thông tin cá nhân trong trường hợp bắt buộc.
 • Cách thức ProID giữ gìn sự bảo mật và an ninh về thông tin cá nhân của bạn.

Chính Sách Bảo Mật này sẽ áp dụng cho việc sử dụng các Dịch vụ của ProID ngay sau khi ProID đã gửi thông báo và được bạn chấp thuận. Nếu bạn không muốn chấp nhận các Điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này, bạn không nên tiếp tục sử dụng các Dịch vụ của ProID. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của ProID, bạn đã thể hiện sự đồng ý đối với các ràng buộc tại các Điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này.

1. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Khi đăng ký Dịch vụ của ProID
  1. Khi đăng ký bất cứ Dịch vụ nào của ProID, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để thiết lập tài khoản của bạn, để xác thực danh tính theo quy định của pháp luật hiện hành (bao gồm cả các lần cập nhật).
 2. Từ việc sử dụng các Dịch vụ của ProID của bạn
  1. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn chọn lựa tham gia vào bất kỳ Dịch vụ nào của ProID. Dưới đây là các ví dụ về thông tin cá nhân mà ProID có thể thu thập trực tiếp từ bạn: Họ và tên, điện thoại cố định hoặc số điện thoại di động, hình ảnh cá nhân, tên công ty/tổ chức, chức vụ địa chỉ, video cá nhân, giới thiệu, các thông tin khác liên quan đến Danh thiếp số của bạn
   1. + Nếu bạn muốn ProID ngưng xử lý thông tin cá nhân của bạn, ProID sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan cho bạn.
  1. Từ việc truy cập và đồng ý với các nội dung điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này, bạn đã cho phép ProID được thu thập và xử lý và kiểm soát các thông tin cá nhân của bạn cho mục đích nêu tại Điều 2 của Thỏa thuận này

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Mục đích ProID xử lý thông tin cá nhân của bạn như sau:
  1. Hoàn thiện hồ sơ cho bạn
  1. Cung cấp một trong các Dịch vụ của ProID mà bạn đã yêu cầu.
  1. Điều hành và quản lý các Dịch vụ của ProID đã cung cấp cho bạn.
  1. Liên lạc với bạn các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của ProID.
  1. Xử lý đơn yêu cầu trong quá trình sử dụng Dịch vụ của ProID mà bạn đã yêu cầu.
  1. Điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc thắc mắc khác mà bạn gửi đến ProID liên quan đến các Dịch vụ của ProID.
  1. Giám sát và cải thiện việc thực hiện các Dịch vụ của ProID.
  1. Duy trì và phát triển các Dịch vụ của ProID.
  1. Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.
 2. Bạn không thể hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích quy định tại Khoản 1 nêu trên bởi đây là mục đích của bạn khi sử dụng dịch vụ của ProID và là cách để ProID có thể đáp ứng dịch vụ của bạn. Nếu bạn không đồng ý để ProID xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích trên, bạn phải chấm dứt thỏa thuận liên quan của bạn với ProID cho các Dịch vụ của ProID và ngừng sử dụng các Dịch vụ do ProID cung cấp.
 3. ProID sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi xử lý thông tin cá nhân ngoài các mục quy định tại Khoản 1 Điều này.
 4. Ngoài ra, ProID có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
  1. Gửi đến bạn các tin nhắn chúc mừng và/hoặc tin nhắn thông báo lỗi trên các trang Web ProID và/hoặc các thông tin Dịch vụ của ProID.

3. QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU

 1. ProID trao cho bạn sự chọn lựa lưu trữ Danh thiếp số của mình trong Cơ Sở Dữ Liệu của ProID.
  1. Bạn có thể lưu trữ hồ sơ của bạn trong Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ ProID, nhưng không cho phép hồ sơ này được xem/ tìm kiếm bởi bên thứ ba hoặc bất cứ bên nào khác. Không cho phép hồ sơ của bạn được xem/tìm kiếm có nghĩa là bạn hoàn toàn đảm bảo được sự cá nhân, riêng tư.
  1. Trong trường hợp bạn đồng ý chia sẻ với đối tác/ bên thứ ba về thông tin dữ liệu tìm việc của bạn, ProID sẽ trở thành đơn vị trung gian kết nối và chia sẻ thông tin này cho bên đối tác/ bên thứ ba dựa trên sự đồng ý của bạn.
 2. ProID nỗ lực đảm bảo quyền riêng tư của bạn. Trong mọi trường hợp, bạn là người có quyền chấp thuận hoặc từ chối để các bên truy cập vào Hồ Sơ của bạn.
 3. Mặc dù quy định tại Khoản 3.1, ProID có quyền truy cập đầy đủ đến hồ sơ của bạn cho mục đích quy định tại Khoản 2.1 để thực hiện các Dịch vụ ProID.
 4. Bạn có thể được kích hoạt lại danh thiếp số nếu được sự chấp thuận từ ProID.
 5. Ngoài các quyền được quy định tại các khoản 1,2,3,4. Điều này, bạn có đầy đủ các quyền của chủ thể dữ liệu được quy định tại Điều 9 Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

4. LỰA CHỌN VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Bạn có thể có những quan tâm về quyền bảo mật khác nhau. Mục tiêu của ProID là làm rõ các thông tin mà chúng tôi thu thập, để bạn có thể có các lựa chọn ý nghĩa về cách sử dụng. Ví dụ:
  1. Bạn có thể kiểm soát người mà bạn muốn chia sẻ thông tin cá nhân.
  1. Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân và các mục ưa thích bất cứ lúc nào.
  1. Bạn cũng có thể đăng ký các Dịch vụ ProID bổ sung bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang chủ của chúng tôi.
 2. Việc xóa danh thiếp số của bạn sẽ không ảnh hưởng đến những bên đối tác mà bạn đã chia sẻ danh thiếp hoặc được lưu xuống bởi các bên đối tác/ các bên khác trước thời điểm bạn gửi yêu cầu xóa tài khoản đến ProID.

Dưới đây là các bước để bạn có thể xóa tài khoản của mình khỏi hệ thống của ProID

 • Gửi email về hòm mail proidvn@gmail.com với tiêu đề Yêu cầu xóa tài khoản
  • Sau khi ProID nhận được yêu cầu qua email, chúng tôi sẽ liên hệ lại để xác nhận thông tin
  • Thực hiện xóa danh thiếp số khỏi hệ thống và thông báo phản hồi lại qua email trong thời hạn 72 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của bạn.

5. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. ProID cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. ProID có quy trình kỹ thuật, hành chính và vật chất thích hợp để chống mất mát, trộm cắp và lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy thông tin.
 2. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo mật trên ProID, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email proidvn@gmail.com.

6. NHỮNG BÊN THỨ BA ĐƯỢC SỬ DỤNG THÔNG TIN

 1. Thông tin cá nhân đề cập ở Khoản 1 trên đây có thể được công bố/sử dụng bởi các bên thứ ba hoàn toàn dựa trên sự đồng ý/ chấp thuận của bạn.
 2. Ngoài việc cung cấp các Dịch Vụ Danh Thiếp Số ProID theo Khoản 2, ProID không cung cấp bất kỳ thông tin gì khác.

7. NGHĨA VỤ CỦA BẠN ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

 1. Trong trường hợp bạn có nhu cầu cung cấp thông tin cá nhân của một người nào đó cho ProID mà không phải là thông tin của bạn, bạn nên thông báo những người này về việc cung cấp thông tin cá nhân của họ cho ProID, nhằm đảm bảo sự đồng ý của họ cho việc cung cấp thông tin và để họ biết địa chỉ để tìm Thông Báo Chính Sách này (tại mục Chính Sách Bảo Mật trên trang web của chúng tôi).
 2. Ngoài các nghĩa vụ được quy định tại Khoản 1, 2 Điều này, bạn có đầy đủ các nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu theo quy định tại Điều 12 Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

8. HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA

 1. Mất dữ liệu vào các đối tượng mà bạn cho phép nhầm/ lỗi.
 2. Các đối tượng lừa đảo sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các mục tiêu bất hợp pháp sau khi được bạn chia sẻ.

9. THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU

Từ ngày chính sách này có hiệu lực cho đến ngày Bạn (chủ sở hữu dữ liệu) có yêu cầu bằng văn bản về việc từ chối cho phép xử lý dữ liệu gửi cho ProID theo thông tin liên lạc bên dưới.

10. CÁC TRANG LIÊN KẾT

Các trang web thuộc ProID có thể chứa các liên kết đến các trang của bên thứ ba. ProID không chịu trách nhiệm đối với các trang web của các bên thứ ba này. Bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn sẵn có trên các trang đó sẽ không được hưởng lợi từ Chính Sách Bảo Mật này và sẽ phụ thuộc vào chính sách bảo mật của bên thứ ba liên quan (nếu có). Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những thực tiễn được triển khai bởi bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin hoặc nội dung có trong đó. Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng liên kết để đi từ Dịch vụ của chúng tôi đến trang web hoặc dịch vụ khác, Chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng đối với những trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba đó. Quá trình duyệt web và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm trang web hoặc dịch vụ có liên kết trên trang web của chúng tôi, phải tuân theo các quy định và chính sách của riêng bên thứ ba đó. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm và không có quyền kiểm soát đối với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cho phép truy cập vào Nội dung của người dùng của mình. Nếu bạn đang sử dụng trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba và bạn cho phép trang web hoặc dịch vụ đó truy cập vào Nội dung của người dùng của mình, bạn phải tự chịu rủi ro khi thực hiện việc đó.

11. SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

Khi sử dụng các Dịch vụ của ProID, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của ProID như được mô tả ở phần trên (có thể thay đổi theo thời gian) trừ khi và cho đến khi bạn thông báo điều ngược lại với ProID qua email proidvn@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *