Đăng ký nhận THẺ TRẮNG TIÊU CHUẨN miễn phí từ Pro ID

Điều kiện nhận khuyến mãi:

Bước 1: Đánh giá dịch vụ Pro ID trên google map theo đường link dưới đây. https://maps.app.goo.gl/bQc8cvxCofPuXfBe8

Bước 2: Đánh giá dịch vụ Pro ID qua kênh facebook chính thức tại https://www.facebook.com/danhthiepthongminhproid?mibextid=JRoKGi

Bước 3: Điền số điện thoại đăng ký và gửi ảnh chụp màn hình  cho nhân viên Pro ID để xác nhận.